Теорія механізмів і машин : тлумачний словник

Теорія механізмів і машин : тлумачний словник / І. П. Гречка [та ін.] ; дар. І. П. Гречка ; НТУ “ХПІ”. — Харків : НТУ “ХПІ”, 2020. — 56 с.