Теоретичні основи робочих процесів в суднових двигунах, що працюють на альтернативних паливах

Білоусов, Є. В. Теоретичні основи робочих процесів в суднових двигунах, що працюють на альтернативних паливах : монографія / Є. В. Білоусов ; НТУ “ХПІ”. — Херсон : Олді-плюс, 2020. — 443 с.