Тензометрія

Андрєєв, А. Г. Тензометрія : підручник / А. Г. Андрєєв, Г. І. Львов, О. В. Щепкін ; НТУ “ХПІ”. —​ Харків : НТУ “ХПІ”, 2017. — 232 с.