Телекомунікаційні системи передачі

Телекомунікаційні системи передачі : підручник / В. М. Кичак [ та ін.] ; НАДПСУ, ВНТУ. — Хмельницький : НАДПСУ, 2016. — 424 с.