Спеціалізований рухомий склад на автомобільному транспорті

Краснокутський, В. М. Спеціалізований рухомий склад на автомобільному транспорті : навч. посібник / В. М. Краснокутський, В. Б. Самородов, С. Г. Селевич ; НТУ “ХПІ”. — Харків : Друкарня Мадрид, 2020. — 240 с.