Різання та інструмент в технологічних системах Вип.91, 2019

Різання та інструмент в технологічних системах = Cutting & Tool in Technological System : міжнар. наук.-техн. зб. Вип. 91 / НТУ “ХПІ” ; відп. ред. Є. В. Островерх. — Харків : НТУ “ХПІ”, 2019. — 232 с.