Різання та інструменти в технологічних системах. Вип. 94, 2021

Різання та інструменти в технологічних системах = Cutting & Tools in Technological Systems : міжнар. наук.-техн. зб. / НТУ “ХПі” ; голов. ред. А. І. Грабченко. Вип. 94. — Харків : НТУ “ХПІ”, 2021. — 152 с.