Рідкий лід та холодильні технології

Кухаренко, В. М. Рідкий лід та холодильні технології : навч.-метод. посібник / В. М. Кухаренко ; НТУ “ХПІ”. —​ Харків : НТУ “ХПІ”, 2019. — 132 с.