Розрахунок параметрів електротехнічних пристроїв

Болюх, В. Ф. Розрахунок параметрів електротехнічних пристроїв : навч. посібник / В. Ф. Болюх, С. М. Кожемякiн, В. С. Марков ; НТУ “ХПІ”. —​ Харків : НТУ “ХПІ”, 2016. — 116 с.