Розрахунки вузлів і механізмів складально-зварювальної оснастки

Драган, С. В. Розрахунки вузлів і механізмів складально-зварювальної оснастки : навч. посібник / С. В. Драган ; НУК. — Миколаїв : НУК, 2020. — 106 с.