Ресурсозбереження та енергоефективність процесів і обладнання обробки тиском у машинобудуванні та металургії

Ресурсозбереження та енергоефективність процесів і обладнання обробки тиском у машинобудуванні та металургії : матеріали XI Міжнар. наук.-техн. конф., м. Харків, 20-22 листоп. 2019 р., присвяч. 90-річчю заснування каф. обробки металів тиском / НТУ “ХПІ” ; гол. конф. Є. І. Сокол. — Харків : НТУ “ХПІ”, 2019. — 198 с.