Прикладна механіка та основи конструювання

Костюк, В. С. Прикладна механіка та основи конструювання : навч. посібник / В. С. Костюк, Г. Р. Валіулін, Є. В. Костюк ; НУХТ. — Київ : Кондор, 2018. — 226 с.