Практикум з метрології, основ вимірювань та технічних засобів автоматизації

Практикум з метрології, основ вимірювань та технічних засобів автоматизації : навч. посібник / А. К. Бабіченко [та ін.] ; дар.: А. К. Бабіченко [та ін.]. —​ Харків : НТУ “ХПІ”, 2019. — 132 с.