Основи транспорту природних вуглеводнів

Білецький, В. С. Основи транспорту природних вуглеводнів : підручник / В. С. Білецький, М. І. Фик ; дар. В. С. Білецький ; заг. ред. I. М. Фик ; ХТ НТУ “ХПІ”. — 2-ге вид. —​ Львів : Новий світ — 2000, 2019. — 274 с.