Основи електротехніки, електроніки та мікропроцесорної техніки

Болюх, В. Ф. Основи електротехніки, електроніки та мікропроцесорної техніки : навч. посібник / В. Ф. Болюх, Данько В. Г., Є. В. Гончаров ; дар. Є. В. Гончаров ; НТУ “ХПІ”. —​ Харків : Планета-Прінт, 2019. — ​248 с.