Обладнання для буріння свердловин і видобутку нафти та газу

Римчук, Д. В. Обладнання для буріння свердловин і видобутку нафти та газу : навч. посібник / Д. В. Римчук, В. В. Пономаренко, О. Л. Шудрик ; дар. Д. В. Римчук ; НТУ “ХПІ”. — Харків : ХНАДУ, 2019. — 252 с. : табл., рис.