Наноматеріали в хімії та фармації

Пилипчук, Л. Л. Наноматеріали в хімії та фармації : навч.-метод. посібник / Л. Л. Пилипчук, В. М. Близнюк. — Херсон : ОЛДІ-плюс, 2020. — 168 с.