Мінеральні добрива, зернові, овочеві, лісові, наливні вантажі.

Механізація та автоматизація навантажувально-розвантажувальних робіт : навч. посібник / С. Л. Литвиненко [та ін.] ; заг. ред. С. Л. Литвиненко. Ч. 3 : Мінеральні добрива, зернові, овочеві, лісові, наливні вантажі. Міжтранспортне перевантаження та раціоналізація робіт / ДНУЗТ, НАУ. — Київ : Кондор, 2018. — 152 с.