Механіка двофазних потоків

Волошин, О. І. Механіка двофазних потоків : у 4 т. / О. І. Волошин, А. Ф. Булат. — Т. 2 : Механіка двофазних потоків у пневмотранспортних системах / ІГТМ НАН України ; ред. О. І. Волошин. — Київ : Наук. думка, 2019. — 208 с.