Матеріалознавство тугоплавких металів та сполук

Матеріалознавство тугоплавких металів та сполук : навч. посібник / Г. П. Кисла [та ін.] ; НТУУ “КПІ”. — Київ : Центр учбової літ., 2020. — 320 с.