Литво. Металургія. 2019

Литво. Металургія. 2019 : матеріали XV, VIII Міжнар. наук.-практ. конф., м. Запоріжжя, 21-23 трав. 2019 р. : програма / НАНУ, НТУ “ХПІ”, ФТІМС НАНУ, НМетАУ, ОНПУ, БНТУ, Магдебурзький університет ; дар. О. І. Пономаренко ; заг. ред. О. І. Пономаренко. — Запоріжжя : ФОП Наталія Олександрівна Систерова, 2019. — 380 с.