Київські політехніки біля витоків світової авіації, космонавтики та ракетобудування

Згуровський, М. З. Київські політехніки біля витоків світової авіації, космонавтики та ракетобудування / М. З. Згуровський ; дар. М. З. Згуровський ; відп. ред. М. Ю. Ільченко. —​ Київ : НТУУ “КПІ”, 2016. — ​400 с.