Керманич української науки. Життєвий і творчий шлях Б. Є. Патона

Керманич української науки. Життєвий і творчий шлях Б. Є. Патона = The Helmsman of Ukrainian Science. Life and Achievements of Boris E. Paton : до сторіччя від дня народж. / О. С. Онищенко [та ін.] ; НАНУ, НБУВ. — Київ : Фенікс, 2018. — 350 с.