Енергозбереження

Краснянський, М. Ю. Енергозбереження : навч. посібник / М. Ю. Краснянський. — Київ : Кондор, 2020. — 136 с.