Електрохімічний рециклінг псевдосплавів вольфраму

Єрмоленко, І. Ю. Електрохімічний рециклінг псевдосплавів вольфраму : монографія / І. Ю. Єрмоленко, М. В. Ведь, М. Д. Сахненко ; НТУ “ХПІ”. — Харків : НТУ “ХПІ”, 2014. — 162 с. : табл., рис.