Гідроенергетика. Т. 2

Гідроенергетика : підручник : 135-річчю Національного технічного університету “Харківський політехнічний інститут” Присвячується / Є. І. Сокол [та ін.]. Т. 2 : Гідравлічні машини. — Харків : НТУ “ХПІ”, 2020. — 531 с.