Гнучкі виробничі системи

Яковенко, І. Е. Гнучкі виробничі системи : навч. посібник / І. Е. Яковенко, О. А. Пермяков, О. М. Шелковой ; дар. І. Е. Яковенко ; НТУ “ХПІ”. — Харків : Диса Плюс, 2019. — 248 с.