Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. № 838

Вісник Національного університету “Львівська політехніка” : зб. наук. пр. / НУ “ЛП”. № 838 : Динаміка, міцність та проектування машин і приладів / відп. ред. І. В. Кузьо. — Львів : Львівська політехніка, 2016. — 227 с.