Вимірювальна техніка та метрологія. Вип. 79(2)

Вимірювальна техніка та метрологія = Measuring Equipment and Metrology : міжвід. наук.-техн. зб. Т. 79, Вип. 2 / відп. ред. Б. І. Стадник.  Львів : Львівська політехніка, 2018. — ​86 с.