Вимірювальна техніка та метрологія. Вип. 74

Вимірювальна техніка та метрологія : міжвід. наук.-техн. зб. Вип. 74 / відп. ред. Б. І. Стадник. — Львів : Львівська політехніка, 2013. — 171 с.