Використання ПЕОМ в електротехнічних розрахунках

Байда, Є. І. Використання ПЕОМ в електротехнічних розрахунках : навч. посібник / Є. І. Байда ; НТУ “ХПІ”. — Харків : НТУ “ХПІ”, 2010. — 128 с.