Взаємозв’язок властивостей неокисненого вугілля з найвищою теплотою згоряння та максимальною вологоємністю

Мірошниченко, Д. В. Взаємозв’язок властивостей неокисненого вугілля з найвищою теплотою згоряння та максимальною вологоємністю : монографія / Д. В. Мірошниченко, Я. С. Балаєва, Ю. С. Кафтан ; НТУ “ХПІ”. — Харків : НТУ “ХПІ” : Планета-Прінт, 2019. — 121 с. : табл., рис.