Вентиляція, освітлення та теплогазопостачання

Вентиляція, освітлення та теплогазопостачання : наук.-техн. зб. Вип. 32 / КНУБА ; відп. ред. В. Б. Довгалюк. — Київ : КНУБА, 2020. — 56 с. : іл.