Вентиляція, освітлення та теплогазопостачання Вип. 31

Вентиляція, освітлення та теплогазопостачання = Ventyliatsiia, osvitlennia ta teplohazopostachannia : наук.-техн. зб. Вип. 31 / КНУБА ; відп. ред. В. Б. Довгалюк. — Київ : КНУБА, 2019. — 72 с.