Вентиляція, освітлення та теплогазопостачання Вип. 29

Вентиляція, освітлення та теплогазопостачання = Ventyliatsiia, osvitlennia ta teplohazopostachannia : наук.-техн. зб. Вип. 29 / КНУБА ; відп. ред. В. П. Корбут. —​ Київ : КНУБА, 2019. — 50 с.