Безпека експлуатації будівель і споруд. Практичні завдання

Древаль, О. М. Безпека експлуатації будівель і споруд. Практичні завдання : навч.-метод. посібник / О. М. Древаль, В. В. Пархоменко. Ч. 1 : Основи архітектури та архітектурних конструкцій / НТУ “ХПІ” ; дар. О. М. Древаль. — Харків : НТУ “ХПІ”, 2019. — 120 с.