Українські дипломатичні представництва в Німеччині (1918-1922)

Українські дипломатичні представництва в Німеччині (1918-1922) : документи і матеріали / ІІУ НАНУ, ІУАД НАНУ ; упоряд.: В. Даниленко, Н. Кривець. — Київ : Смолоскип, 2012. — 590 с.