Толерантність на кордонах Європи: вимір для України

Толерантність на кордонах Європи: вимір для України : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. / ДВНЗ “УжНУ”, LMU ; упоряд.: І. Вегеш, М. Колодій. — Ужгород : ФОП Наумченко Н. В., 2019. — 143 с.