Теорія систем і системний аналіз у соціології

Туленков, М. В. Теорія систем і системний аналіз у соціології : підручник / М. В. Туленков ; КНУ. — Київ : Каравела, 2020. — 595 с. : табл.