Соціологія

Соціологія : підручник / В. М. Піча [та ін.] ; ред. В. М. Піча. - 5-те вид., випр. — Львів : Новий світ — 2000, 2016. — 296 с.