Філософія

Данильян, О. Г. Філософія : підручник / О. Г. Данильян, О. П. Дзьобань ; НЮУ ім. Ярослава Мудрого. —​ 2-ге вид., перероб. і доп. —​ Харків : Право, 2018. — 432 с.