Філософія в сучасному світі

Філософія в сучасному світі : матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конф. : Філософські читання, присвяч. Всесвітньому Дню філософії та 75-річчю визволення м. Харкова, 16‑17 листоп. 2018 р. / Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т, КНУ, КУП НАНУ, ХНУБА, Академія військово-історичних наук і козацтва ГШ СКВ, ХНАДІК ; НТУ “ХПІ”. — Харків : Точка, 2018. — 204 с. : іл.