Філософія

Петрушенко, В. Л. Філософія : підручник / В. Л. Петрушенко. — 5-те вид., стер. — Львів : Новий світ — 2000, 2019. — 504 с. : іл. — (Вища освіта в Україні).