Психологія тимбілдингу

Психологія тимбілдингу: навч. посібник / О. Г. Романовський [та ін.] ; дар.: О. Г. Романовський [та ін.] ; НТУ “ХПІ”. — Харків : Друкарня Мадрид, 2017. — 92 с. : табл., рис.