Конспект лекцій з курсу «​Психофізіологія»

Конспект лекцій з курсу «Психофізіологія» / НТУ «ХПІ» ; дар. І. В. Хавіна ; уклад.: І. В. Хавіна, Ю. Г. Чебакова. — Харків : НТУ “ХПІ”, 2020. — 62 с.