Багатовимірність людини та культури у сучасних філософських ландшафтах

Багатовимірність людини та культури у сучасних філософських ландшафтах : монографія / О. О. Дольська [та ін.] ; дар.: О. О. Дольська [та ін.] ; НТУ “ХПІ”. — Харків : Іванченка І. С., 2021. — 169 с.