Спортивна морфологія з основами антропогенетики

Сергієнко, Л. П. Спортивна морфологія з основами антропогенетики : підручник / Л. П. Сергієнко. —​ Київ : Кондор, 2016. — 480 с.