Основи професійної безпеки та здоров‘я людини

Основи професійної безпеки та здоров‘я людини : підручник / В. В. Березуцький [та ін.] ; дар. В. В. Березуцький ; Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун‑т. —​  Харків : НТУ “ХПІ”, 2018. — 553 с.