Безпека людини у сучасних умовах

Безпека людини у сучасних умовах : матеріали Міжнар. наук.-метод. конф. НТУ “ХПІ”, м. Харків, 3-4 груд. 2009 р. / Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т, УЦЗУ, ННДІПБОП, БДТУ, АБОЗ ; дар. В. В. Березуцький ; упоряд.: В. В. Березуцький, Н. О. Кононенко. — Харків : НТУ “ХПІ”, 2009. — 184 с.