Біологія людини

Біологія людини : навч. посібник / С. Є. Шепелєв [та ін.] ; ред. О. І. ​Плиска. — Київ : Кондор, 2018. — 272 с.